Op deze blog deel ik materiaal dat ik zelf maak voor mijn eigen klas, met andere leerkrachten.

donderdag 10 augustus 2017

Lesmateriaal: een tekst verwerken om het begrijpend lezen te bevorderen

In het zesde leerjaar zijn de teksten die de leerlingen moeten begrijpend lezen of verwerken al aan de moeilijke kant.  Voor sommige leerlingen zijn ze zelfs te moeilijk.  Je gaat daarom als leerkracht zoeken naar extra hulpmiddelen en een andere aanpak.  Vorig jaar merkte ik dat de sleutel lag in het taalbeschouwend onderzoeken van een tekst.

Stap 1:

 • De leerlingen lezen de titel van de tekst
 • voorkennis wordt geactiveerd
 • wat weten we al over het onderwerp
 • wat zou het thema van de tekst kunnen zijn?
Stap 2:
 • De leerlingen lezen de tekst een eerste keer
Stap 3:
 • De leerlingen duiden in de tekst de woorden aan die ze niet kennen
Stap 4:

 • De leerlingen schrijven de woorden die ze niet kennen op het "tekstverkenningsblad"
 • de ongekende woorden worden opgezocht in het woordenboek of op de computer
 • de verklaring van de woorden wordt naast het woord geschreven
Stap 5:
 • De leerlingen lezen de tekst een tweede keer
Stap 6:

 • De leerlingen lezen de tekst een derde keer en dit alinea per alinea
 • het "tekstverwerkingsblad" wordt ingevuld
 • de leerlingen vatten elke alinea samen in hun eigen woorden
Stap 7:
 • De leerlingen kunnen aan de hand van het "tekstverwerkingsblad" hun tekst in eigen woorden samenvatten.
Te downloaden bestande:

1 opmerking:

 1. Vanaf woensdag 16 augustus 2017 neem ik geen aanvragen tot aanpassingen meer aan omdat ik dan begin te werken voor mijn eigen klas.

  BeantwoordenVerwijderen